Article 10113

Title of the article

CREATIVE POTENTIAL OF EVERYDAY LIFE: PHILOSOPHICAL ANALYSIS 

Authors

Rozenberg Natal'ya Vladimirovna, Doctor of philosophy, associate professor, head of sub-department of communication management, Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), elya@sura.ru

Index UDK

008.001.14

Abstract

The article analyzes the creative potential of modern everyday life. Daily life is seen as a field of implementation of creative human needs.

Key words

everyday life, everyday life culture, creative needs, creativity.

Download PDF
References

1. Zolotukhina-Abolina, E. V. Povsednevnost': filosofskie zagadki / E. V. Zolotukhina- Abolina. – M. : Starklayt ; Kiev : Nika-Tsentr, 2005.
2. Giddens, E. Ustroenie obshchestva: Ocherk teorii strukturatsii / E. Giddens. – 2-e izd. – M. : Akademicheskiy Proekt, 2005.
3. Man'kovskaya, N. B. Khudozhnik i obshchestvo: kriticheskiy analiz kontseptsiy v sovremennoy frantsuzskoy estetike / N. B. Man'kovskaya. – M. : Iskusstvo, 1985.
4. Dyufren, M. Krizis iskusstva / M. Dyufren // Zapadnoevropeyskaya estetika XX veka: Nekotorye napravleniya zapadnoy estetiki. – M. : Znanie, 1991. – Vyp. I.

 

Дата создания: 08.10.2014 17:16
Дата обновления: 14.10.2014 12:33